Motorový vůz 812.613 a řídící vůz 912.001

Stav ke dni 5.8.2017

Číslo jednotky

Původní číslo

DKV

Pracoviště

Datum předání ČD

812.613 810.613 Praha Libeň 28.2.2002
912.001 010.171 Praha Libeň 7.6.2003