INFORMAČNÍ SYSTÉM NA MOTOROVÝCH JEDNOTKÁCH 814+914 A 814+014+814

ČTĚTE !!!

Tento článek vytvořen pro ty, kteří se zajímají o motorové jednotky Regionova. Všechny, zde zveřejněné obrazovky informačního systému jsou vytvořeny v programu Malování na základě fotografií z akce Den železnice. Čísla jednotek a cílové stanice jsou uvedeny pro příklad a nemají nic společného s konkrétními osobními vlaky ani uvedenými jednotkami Regionova. Popis zprovoznění informačního systému je vypozorovaný z různých akcí ČD a doplněný o informace pracovníků Českých drah a ze stránek firmy UNICONTROLS. Článek je psán vlastními slovy, proto prosím omluvte jeho případnou neodbornost. Doufám, že zájemcům o železnici můžu tímto alespoň trochu ukázat, jak informační systém funguje. Prosím všechny návštěvníky, aby zde zveřejněné obrázky nešířili dále a ponechali je pouze na těchto stránkách

 

Na motorových jednotkách Regionova je použit informační systém od firmy UNICONTROLS.  Celý systém je složen ze dvou dotykových obrazovek ( po jedné na každém stanovišti ), 4 zobrazovacích tabulí v interiéru 814+914, dvou bočních tabulí ve voze 914. Na tento systém je napojen vlakový rozhlas a 8 tlačítek pro zastávky na znamení. V soupravě Trio je tabulí v interiéru celkem 7.

1) Zprovoznění informačního systému a zobrazení dat na vnitřních tabulích

Po zapnutí baterií v motorovém voze se rozsvítí obrazovka IS na stanovišti a dochází k načítání. Start trvá zhruba 30 vteřin.

 

Poté musíme převzít řízení na čelním stanovišti stisknutím tlačítka Převzít řízení.

 

 

Obrázek zmizí a vyskočí obrazovka, informující o tom, že souprava není sestavena a musíme ji sestavit ev. se můžeme vzdát řízení = nehodláme IS na tomto stanovišti používat.

 

Po kliknutí na volbu sestavit soupravu začne systém hledat dostupné řídící jednotky, na displeji je zobrazen text: Čekejte, sestavuje se souprava a následně se zobrazí nalezené řídící jednotky.

 

Poté klikneme na volbu číslo vlaku a pomocí dotykové klávesnice zadáme číslo vlaku a potvrdíme a po nalezení vlaku se zobrazí na displeji cílová stanice.

 

Následně naběhne obrazovka s jízdním řádem navoleného vlaku. Informuje navíc o době zpoždění. Toto je v režimu automatika a stanice se přepínají automaticky dle kilometrické polohy zadané v databázi. Hlášení se má spustit cca. 400 metrů od obvyklého místa zastavení. Je-li mokro, kola prokluzují a automatika může být zmatena. Pokud automatika zlobí, je možné pracovat i v manuálním režimu kdy strojvedoucí v každé stanici mačká příjezd i odjezd. Mezi další funkce patří služební zastavení, tuto volbu strojvedoucí využije je-li potřeba zastavit mimo zastávku a tím se přeruší odpočet kilometrické polohy do další zastávky a nerozhází to infosystém. Zelený symbol megafonu znamená, že je zapnutý rozhlas. Symbol antény značí komunikaci se systémem INTELO. Pokud se nepodaří se systémem spojit, informační systém se přepne do manuálního režimu.

 

 

Pokud je některá ze zastávek na znamení, strojvedoucímu se rozsvítí žlutý text, informující o této skutečnosti a dojde-li ke stlačení tlačítka cestujícím, objeví se modré blikající tlačítko zastávka na znamení a po stlačení strojvedoucím blikat přestane a spustí se rozhlas, který informuje, že vlak zastaví.

 

2) Další možnosti informačního systému

Když se dostaneme do hlavního menu, můžeme s infosystémem dělat spoustu věcí. Hlavní menu vypadá nějak takto:

Význam tlačítek:

Restart IS - dojde k rozpadu soupravy a infosystém se načítá od první obrazovky.

Automat. a ruční režim - vybíráme, zda chceme zastávky přehazovat automaticky nebo ručně

Nastavení displeje - zde nastavujeme kontrast, datum a čas

Nastavení rozhlasu - zde nastavujeme hlasitost a případně úplně vypnutí akustikého hlášení a test vlakového rozhlasu.

Diag, - slouží pro diagnostikování soupravy a odhalení případné nekomunikace některých částí IS a zjistíme zde i aktuální verzi palubního systému IS.

Zvláštní volby  - zde máme na výběr několik možností. 1) vypnutí IS, 2) jen cílová stanice, 3) mimořádná hlášení, 4) zvláštní nápisy.

 

Cílová stanice: na ní se jezdí v odůvodněných případech kdy není možno navolit číslo vlaku. Na tabulích pro cestující je zobrazena pouze tato stanice a vlakový rozhlas nic nehlásí.

 

Zvláštní nápisy: informace o zákazu nastupovat do soupravy, o mimořádných akcí ČD ev. o zvláštním vlaku.

 

Mimořádná hlášení: slouží např. ke sdělení o jízdě odklonem, o zákazu nastupovat do soupravy, o mimořádném ukončení vlaku atd.

 

3) Fotografie tabulí a dalších náležitostí informačního systému.

                    

 

       

 

 

ZDE PROSÍM HLASUJTE, JAK SE VÁM TENTO ČLÁNEK LÍBÍ !!